http://www.drtruong.de
http://www.drtruong.de

Beispiele aus meiner Arbeit / Một số ví dụ từ công việc của tôi

SIMULTANDOLMETSCHEN VN-DE (Dịch cabin từ tiếng Việt sang tiếng Đức)

Pressekonferenz zum vietnamesischen Wettbewerbsbeitrag „Big Father, Small Father and Other Stories" in der Berlinale 2015 (ab der Minute 06:15)

Họp báo về tác phẩm dự thi của Việt Nam "Cha và con và" tại Liên hoan phim Berlinale 2015 (từ phút 06:15)

 

http://www.berlinale.de/de/archiv/jahresarchive/2015/06_streaming_2015/06_streaming_long_versions_2015_23805.html

 

KONSEKUTIVDOLMETSCHEN (hier beim ZDF-Morgenmagazin am 27.10.2015)

Dịch nối tiếp (tại chương trình "Cà phê sáng" của Đài truyền hình Quốc gia Đức ZDF, 27.10.2015) 

 

 

 

 

SCHRIFTLICHE ÜBERSETZUNG DE-VN (Dịch viết từ tiếng Đức sang tiếng Việt)  

Prof. Dr. Vincent Houben, Inputreferat über Vietnamstudien, Sommertagung 2015, Vietnam 40 Jahre später (Humboldt-Universität zu Berlin, 24.07.2015) 

GS. TS. Vincent Houben, Báo cáo đề dẫn Nghiên cứu về Việt Nam, Hội thảo Hè 2015, Việt Nam 40 năm sau (Đại học Humboldt ở Berlin, 24.07.2015) 

 

https://drtruong.wordpress.com/2016/01/17/vincent-houben-nghien-cuu-ve-viet-nam/

Dolmetscher-/Übersetzungsbüro Dr. Truong

Gerstenweg 144

12683 Berlin

 

E-Mail:

info@drtruong.de

Mobil:

+49 171 4340192

Fax:

+49 30 55870120

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Dolmetscher- und Übersetzungsbüro Dr. Truong